Tablice-szyldy emaliowane / Szyld z nazwą i numerem
Szyld z nazwą i numerem
Szyld z tablicą  numeracyjną  emaliowany z nazwą miejscowości lub ulicy i numerem ,4 wymiary. Kliknij więcej informacji,aby dowiedzieć się jak kupować.
Rozmiar Cena ilość
150x100 mm emaliowany 45.51 zł
200x150 mm emaliowany 57.81 zł
200x200 mm emaliowany 76.26 zł
300x200 mm emaliowany 113.16 zł

Tabliczka numeryczna-szyld emaliowany. Wymiary podano w milimetrach. Kliknij Kupuję przy danym wymiarze,a w Uwagach poniżej koszyka wpisz treść tabliczki np. Trzemeśnia 306, wykonamy projekt i wyślemy Państwu do akceptacji.

OZNAKUJ SWÓJ DOM LUB POSESJĘ nie daj się złapać na nieznajomości obowiązujących przepisów* 
 
*) Zgodnie z art. 47b, ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. 1989 nr 30 poz.163 z późniejszymi zmianami) Prawo Geodezyjne i kartograficzne: Właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod budowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie. Zgodnie z § 10, punkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 243 poz.2432) w sprawie numeracji porządkowej  nieruchomości: W miejscowościach posiadających ulice lub place z nazwami  na tabliczce z numerem porządkowym powinna być podana również nazwa ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadające ulice i place bez nazw  nazwa miejscowości.