Postanowienia ogólne
 1. Właścicielem sklepu internetowego http://www.portrety.sklep.pl jest firma PORT-ART Dariusz Adamowski - producent  godła i szyldów  dla szkół i urzędów , z siedzibą w Kożuchowie 67-120, ul.Słowackiego 22/1, NIP 925-144-91-10, Regon 970766484.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż  Albumów i portretów  wyłącznie instytucjom oświatowym i publicznym,
  tj.przedszkolom, szkołom, bibliotekom, szkołom wyższym,urzędom etc.
 3. Wszystkie inne produkty znajdujące  się w ofercie sklepu są dostępne w sprzedaży dla wszystkich kupujących.
 4. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący, według cennika firmy PORT-ART bez względu na ilość i wagę w kwocie 20 zł brutto. 
 5. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zwierają  23 % podatku VAT
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny artykułów, wprowadzenia lub wycofania akcji promocyjnych czy też niektórych produktów znajdujących się w ofercie.
 7. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.

Składanie zamówienia i jego realizacja

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez adres strony: http://www.portrety.sklep.pl telefonicznie 697 66 12 32 pocztą e-mail  lub listownie.
 2. Realizacja zamówienia odbywa się standardowo w ciągu 2-14 dni od dnia jego złożenia.
 3. Wraz z przesyłką lub drogą elektroniczną (e-mail) Kupujące instytucje publiczne (szkoły,urzędy,sądy etc.) otrzymają fakturę VAT z podanym numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu w ciągi  14 dni.
 4. Możliwa jest inna forma płatności, np. za pobraniem, którą należy zgłosić w zamówieniu.
 5. Osoby fizyczne i firmy płacą przelewem z góry na konto podane w mailu zwrotnym, który podany jest również w Kontakcie.
 6. Kupującemu przysługuje prawo zwrotu zamówionych artykułów w ciągu 14 dni na własny koszt z dowolnych przyczyn !
 7. Firma PORT-ART zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli wzbudza ono wątpliwości, np.: w zamówieniu brakuje nazwiska osoby do kontaktu, brak jest numeru telefonu lub adresu e-mail, itp.

Reklamacje

 1. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności kuriera, Jeśli Kupujący tego nie dokona, a dojdzie do uszkodzenia przesyłki reklamacje nie będą uwzględniane .
 2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny, który podpisuje przewoźnik. Firma PORT-ART przeprowadza wtedy we własnym zakresie procedurę reklamacji.
 3.   Wszystkie artykuły podlegają gwarancji na ogólnych warunkach tj .24 miesiące od dnia zakupu.