Firma PORT-ART jest jedynym w Polsce Wydawcą Albumu sławnych Polaków, który zawiera portrety na planszach o wymiarze 30x40 cm każdy (są to portrety do oprawy w ramki lub antyramy ! ) i producentem gotowych portretów: pisarzy, poetów, uczonych, malarzy, kompozytorów, bohaterów narodowych.
Wyjątkowość oferty polega na tym, że są to wierne kopie oryginalnych, często XIX wiecznych fotografii i grafik - prawdziwych dzieł sztuki pochodzących ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej oraz Archiwum Dokumentacji Mechanicznej i Polskiej Agencji Prasowej.
Portrety sławnych Polaków w klasach szkolnych, ze względu na misję, jaką pełnią szkoły, zawsze były nieodzownym elementem wystroju każdej placówki oświatowej, gdyż tworzą klimat należny tej instytucji i trudno ją sobie wyobrazić bez portretu Mickiewicza czy Kościuszki.
Nasze portrety i godła zdobią już dziesiątki szkół i urzędów. Pozdrawiamy wszystkich Dyrektorów, którzy dotąd dokonali zakupów. Bardzo nas cieszy, kiedy spotykamy ludzi, którzy znają podręczniki, programy nauczania, prawo, mają poczucie piękna i potrafią liczyć.
Firma PORT-ART prowadzi sprzedaż portretów w kilku formach (zobacz Jak kupować). Na publikację i produkcję portretów w takiej formie nasza firma zakupiła stosowne pozwolenia i licencję zgodne z Ustawą o prawie autorskim. Nie znajdziecie Państwo tych fotografii czy grafik w podręcznikach szkolnych ze względu na skomplikowane prawo autorskie oraz nieliczne rozproszone i zniszczone oryginały.
 Mimo, że w programie nauczania jest mowa o Wybickim, Dąbrowskim czy Mickiewiczu nie znajdą Państwo ich wizerunków w podręcznikach.
Ikonografia jest pomijana, a w najlepszym razie zastępowana obrazami malarskimi (np.: "Mickiewicz na skale Judachu") lub obrazami wydawnictw własnej produkcji. Prowadzi to do sytuacji, że uczniowie nie znają i później nie rozpoznają wizerunków naszych najwybitniejszych twórców kultury czy bohaterów narodowych!
Z tego względu portrety mają ogromną wartość edukacyjną i wychowaczą. Nauka w otoczeniu XIX wiecznej grafiki Kościuszki czy fotografii Sienkiewicza stwarza klimat należny szkole.
W swoich zbiorach posiadamy przepiękne XIX wieczne grafiki ze Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej: takie unikaty jak fotografie(!) naszych wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego i wiele innych pięknych i rzadkich fotografii.
W miarę rozwoju firmy będziemy starali się rozszerzyć ofertę o nowe postacie. Proszę zwrócić uwagę na niskie ceny portretów - jest to cena detaliczna ramki. Firma dołożyła wszelkich starań, aby produkt był tani, dostosowany do możliwości finasowych szkół, gdyż nam również przyświeca cel edukacyjny i chcemy, aby nasze portrety przez dziesiątki lat zdobiły polskie szkoły.
Wydawca PORT-ART Dariusz Adamowski składa serdeczne podziękownia Bibliotece Narodowej (a szczególnie pani Agnieszcze Anczewskiej i jej mężowi panu Piotrowi), pani Ewie Podgórskiej - Dyrektor Archiwum Dokumentacji Mechaniczej w Warszawie, pani Małgorzacie Welo z Polskiej Agencji Prasowej, pani Magdalenie Dzwonkowskiej z Archiwum Ilustracji Wydawnictwa PWN, radcy prawnemu Ministerstwa Kultury i wielu innym nie wymienionym, którzy przyczynili się do powstania tego zbioru portretów, grafik i fotografii. Wydawca oświadcza, że dołożył wszelkiej staranności celem poszanowania praw autorskich twórców fotografii i grafik z uwzględnieniem możliwości dozwolonego użytku publicznego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydawcą. 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami - PORT-ART
Dariusz Adamowski